Παρνασσός

Από μικρά χωριά στο οροπέδιο του Παρνασσού (Στερεά Ελλάδα), η Agrifarm προμηθεύεται αποξηραμένη ρίγανη.

Εστιάζουμε στην παραγωγή και τυποποίηση προϊόντωντης ελληνικής γης μέσω της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου γεωργικού μοντέλου και της προσέγγισης που ονομάζουμε ” Refarming Greece “.

Τα προϊόντα του Παρνασσού

Hbf84dd8a36e548e6acd8a06d3edd6be8I

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ ΡΙΓΑΝΗ