Πρώτο Βραβείο για την Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό τομέα!

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 2013, η οποία έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,

η Agrifarm βραβεύτηκε με το 1ο Βραβείο για την Καινοτομία και την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό τομέα.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν η εταιρεία Γαία Τρόφιμα ΑΒΕΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή καθώς και ερευνητικοί φορείς από την Ελλάδα και χώρες της Ευρώπης.