Κοιλάδα Αξιού

Κοιλάδα Αξιού, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία

Εστιάζουμε στην παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων της ελληνικής γης μέσω της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου γεωργικού μοντέλου και της προσέγγισης που ονομάζουμε ” Refarming Greece “.

Τα προϊόντα της κοιλάδας του Αξιού

Ρύζι Νυχάκι

Ρύζι Καρολίνα