Ιστιαία, Βόρεια Εύβοια old

Ιστιαία, Βόρεια Εύβοια

Εστιάζουμε στην παραγωγή και τυποποίηση προϊόντωντης ελληνικής γης μέσω της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου γεωργικού μοντέλου και της προσέγγισης που ονομάζουμε ” Refarming Greece “.

Τα προϊόντα της Ιστιαίας

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΣΥΚΑ

ΦΥΣΤΙΚΙΑ