Ορεινά Χωριά σε Κοζάνη & Καστοριά

Ορεινά Χωριά σε Κοζάνη & Καστοριά, Δυτική Μακεδονία

Εστιάζουμε στην παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων της ελληνικής γης μέσω της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου γεωργικού μοντέλου και της προσέγγισης που ονομάζουμε ” Refarming Greece “.