Όραμα και Αποστολή

της Agrifarm

Η Agrifarm, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 και ήδη διαθέτει πολλά διεθνή βραβεία, είναι μια καινοτόμος μορφή συνεργατικής παραγωγής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων – κυρίως οσπρίων και ρυζιού – που καλλιεργούνται απολύτως φυσικά, τόσο σε ιδιόκτητες εκμεταλλεύσεις της Κεντρικής Ελλάδας, γεωργικές περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η παραγωγή βασίζεται στην έξυπνη γεωργική διαχείριση, η οποία ακολουθεί τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, εστιάζεται στη διατήρηση των φυσικών πόρων και χωρίς την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και ισχυρών φυτοφαρμάκων.

Στην Agrifarm, πιστεύουμε ότι τα φυσικά τρόφιμα θα πρέπει να υποβάλλονται σε ελάχιστη επεξεργασία χωρίς να επηρεάζεται η γεύση τους ή να μειώνεται η θρεπτική τους αξία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παροχή ποιοτικών προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές πρέπει να ξεκινά από τον τόπο της καλλιέργειας.

Εστιάζουμε στην Παραγωγή και Τυποποίηση προϊόντων της ελληνικής γης μέσω της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου γεωργικού μοντέλου και προσέγγισης που ονομάζουμε “Refarming Greece”.

Η πρωτοβουλία “Refarming Greece” αφορά στην πρόκληση της υπάρχουσας επιχειρηματικής κουλτούρας στη γεωργία. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τις στάσεις και να προωθήσουμε συνέργιες, οικονομίες κλίμακας και εστίαση σε συγκεκριμένες ζώνες μικροκλίματος.

Σε στενή συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, φέρνοντας τον καταναλωτή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή με πλήρη διαφάνεια, σεβασμό για το περιβάλλον και ισχυρή διάσταση κοινωνικού αντίκτυπου. Όλη η συσκευασία, για παράδειγμα, είναι βαμβακερή, αποφεύγοντας έτσι τα πλαστικά υλικά. Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Η μέση ηλικία των αγροτών μας είναι 35 και είμαστε υπερήφανοι για τα Refarming σημεία μας με ήδη 28 νέα μέλη!

Η εταιρεία παρέχει γνώσεις και τεχνογνωσία στους αγρότες, αγοράζει τα προϊόντα τους και τα εξάγει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιταλία ή στην Ελληνική αγορά σε αλυσίδες και ειδικά καταστήματα τροφίμων, δημιουργώντας μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους παραγωγούς, σε μια κατά τα άλλα συχνά ασταθή αγορά.

Για κάθε προϊόν που καλλιεργείται υπάρχει ένα ιδανικό περιβάλλον για να ευδοκιμήσει. Η τοποθεσία και η φροντίδα αυτού του περιβάλλοντος συνθέτουν το μικροκλίμα.

Αυτό είναι η καρδιά της Agrifarm!

Τα στοιχεία του μικροκλίματος που απαιτούνται για κάθε προϊόν είναι αυτά που καθορίζουν το ιδανικό μέρος για την καλλιέργειά του.

#GR_2home image 1

Οι τοποθεσίες όπου καλλιεργούνται τα προϊόντα μας επιλέγονται προσεκτικά.

 

Στην Agrifarm πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πρότυπα ξεκινά από το χωράφι.

Το Μοντέλο “Refarming Greece” & το Μυστικό του Μικροκλίματος

Εστιάζουμε στην παραγωγή και τυποποίηση εκλεκτών προϊόντων της ελληνικής γης, μέσω της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου γεωργικού μοντέλου και μιας προσέγγισης που ονομάζουμε
“Refarming Greece”

.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ