Πρέσπες, Καστοριά

Από τα ορεινά χωριά της περιοχής των Πρεσπών και της Καστοριάς (Δυτική Μακεδονία), η Agrifarm προμηθεύεται τα περίφημα φασόλια γίγαντες, από την καλύτερη ελληνική ποικιλία.

Εστιάζουμε στην παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων της ελληνικής γης μέσω της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου γεωργικού μοντέλου και της προσέγγισης που ονομάζουμε ” Refarming Greece “.

Τα προϊόντα Πρεσπών & Καστοριάς

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ